Opieka domowa

Stały i bliski kontakt z rodziną, poczucie bezpieczeństwa związane z przebywaniem w przyjaznym, znanym otoczeniu, są dla osoby starszej bardzo ważne. Zwłaszcza wtedy, gdy z powodu choroby czy nagłego pogorszenia zdrowia, potrzebuje ona wsparcia innych, kiedy nie może samodzielnie funkcjonować i wymaga pomocy w codziennych czynnościach.

Opieka domowa Seniora.
Każdy dom jest inny, każda rodzina ma własne zwyczaje, a każdy domownik odrębny styl życia i osobiste nawyki. Szanujemy indywidualność Klientów. Oferta domowej opieki dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych świadczona przez nasz ośrodek będzie dawała możliwość ustalenia zakresu usług „szytego na miarę” potrzeb Seniora i Jego rodziny. Kompleksowe usługi opiekuńcze w mieszkaniu Seniora składać się będą z elementów wykonywanych zawsze wg przyjętych przez nas standardów oraz innych, uzgodnionych aktywności, zgodnie z indywidualnymi życzeniami i upodobaniami Klienta

Czynności podczas świadczenia opieki to m.in:
1. Pomoc w toalecie podopiecznego,
2. Toaleta chorego leżącego,
3. Wykonywanie czynności dnia codziennego (np. słanie łóżka, układanie w nim chorego, zmiana bielizny pościelowej, pomoc przy ubieraniu),
4. Zmiana bielizny osobistej i pomoc w ubieraniu,
5. Profilaktyka przeciwodleżynowa,
6. Pomoc w spożywaniu posiłków,
7. Prowadzenie rehabilitacji domowej,
8. Pomoc przy uruchamianiu podopiecznego wcześniej unieruchomionego z powodu stanu zdrowia,
9. Nadzór nad zażywaniem leków przepisanych przez lekarza; zapewnienie dostępności leków i innych środków farmaceutycznych
10. Utrzymanie porządku w pomieszczeniu Podopiecznego,
11. Pomoc w robieniu zakupów,
12. Spacery i organizowanie czasu podopiecznym,

Wiemy, jak małe rzeczy mogą sprawiać duże problemy.  Będziemy świadczyć pełną i kompleksową opiekę nad starszymi, samotnymi, chorymi lub potrzebującymi pomocy osobami, które Klienci powierzają naszej opiece. Dbałość o wygodę Seniora obejmuje również dostawę ciepłych posiłków, pranie i prasowanie, zakupy potrzebnych artykułów spożywczych, przemysłowych i farmaceutycznych z dostawą do mieszkania Podopiecznego.

Opieka pielęgniarska
Oferować będziemy życzliwą i odpowiedzialną opiekę pielęgniarską dla osób starszych i niesprawnych. Świadczyć będziemy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla Seniorów, osób chorych a także po urazach i wypadkach. Przykładowe usługi pielęgniarskie:
- zmiana opatrunku
- pobranie krwi i moczu do badania
- badanie poziomu glukozy na własnym glukometrze
- pomiar tętna, temperatury
- mierzenie ciśnienia tętniczego
- inhalacje
- zakładanie maści, kropli do oczu