Panel klienta

Praca

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Psycholog


Oferujemy:

- Nowoczesne miejsce pracy

- Możliwość tworzenia oraz wdrażania nowatorskich standardów i metod pracy z osobami starszymi

- Szkolenia oraz rozwój zawodowy

- Przyjazne i komfortowe warunki pracy

Zakres obowiązków:

- Diagnoza i terapia psychologiczna osób starszych z zaburzeniami mowy

- Realizacja indywidualnych potrzeb Pensjonariuszy

- Współpraca z zespołem terapeutycznym

- Realizacja zaleceń lekarskich

- Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, prowadzenie dokumentacji psychologicznej

- Tworzenie przyjaznej atmosfery

- Prowadzenie rozmów i konsultacji z rodziną pacjentów

Oczekiwania:

- Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia

- Mile widziane doświadczenie w pracy z Seniorami

- Zaangażowanie i życzliwe podejście do Pacjenta

- Mile widziane doświadczenie w zawodzie

- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji

- Rozwinięta empatia i wyrozumiałość dla osób starszych oraz ich schorzeń i ograniczeń

- Dobra organizacja pracy

- Mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego


Osoby zainteresowane kreowaniem nowych standardów opieki nad Seniorami, w komfortowych warunkach pracy przy użyciu nowoczesnego sprzętu i nowatorskich metod terapii prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową, na adres biuro@centrumseniora.eu

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stobrawskie Centrum Seniora sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ulicy Strzeleckiej 51, będącego administratorem danych osobowych, a także na ich przechowywanie i wykorzystanie w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacji. Powyższe dane osobowe podaję dobrowolnie i zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.”

CV, które nie będą opatrzone klauzulą, nie będą brały udziału w rekrutacji i będą usuwane z naszych baz danych.