Rehabilitacja

oferta kierowana do mieszkańców oraz osób z zewnątrz

W Stobrawskim Centrum Seniora oferujemy dostęp do szerokiego wachlarza zabiegów fizjoterapeutycznych. Wszystkie osoby po badaniu funkcjonalnym kwalifikowane są do różnego rodzaju aktywności fizycznych. Indywidualny program ćwiczeń realizowany jest w gabinetach i na sali rehabilitacyjnej. Dla pacjentów, których stan funkcjonalny i historia medyczna wskazują na konieczność intensywnej rehabilitacji przygotujemy dodatkowe pakiety fizjoterapeutyczne.

Indywidualny program ćwiczeń


Każdy pacjent będzie wykonywał ćwiczenia dobrane optymalnie do jego możliwości. Są to ćwiczenia, mające na celu poprawę stanu funkcjonalnego pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty.Ćwiczenia grupowe, ogólnousprawniające


Ćwiczenia te mają  charakter rekreacyjny. Służyć będą poprawie sprawności Naszych pacjentów. W łatwy i przyjemny sposób pobudzają układ krążenia, układ oddechowy, uruchamiamy mięśnie i stawy.

Dodatkowe pakiety fizjoterapeutyczne
 

1.

Rehabilitacja ortopedyczna skierowana jest do osób zmagających się z problemami ze strony układu ruchu. Zwyrodnienia stawów, złamania kości, unieruchomienia, skręcenia powodują dysfunkcje w obrębie mięśni i stawów, co wiąże się z przewlekłymi zespołami bólowymi oraz ograniczeniem aktywności ruchowej.

Celem rehabilitacji ortopedycznej jest przywrócenie osobom możliwej do uzyskania sprawności, wzmocnienie siły mięśniowej, uzyskanie pożądanych zakresów ruchów a także zlikwidowanie bólu. Wszystkie te działania mają nadrzędny cel jakim jest uzyskanie lub utrzymanie sprawności funkcjonalnej.

Program leczenia:
- ćwiczenia przeciwzakrzepowe
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia czynno – bierne
- ćwiczenia czynne
- ćwiczenia oporowe
- pionizacja
- reedukacja chodu
- ćwiczenia funkcjonalne
- edukacja pacjenta

Cele programu:
- poprawa ogólnej kondycji przed operacją
- profilaktyka przeciwzakrzepowa
- przywrócenie ruchomości w stawach
- zwiększenie siły mięśniowej
- odzyskanie sprawności funkcjonalnej
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia upadku
- usamodzielnienie pacjenta

 

2.

Fizjoterapia po udarze mózgu jest złożonym i długofalowym procesem. U osób u których zaszła taka konieczność powinna być wprowadzona jak najszybciej po zaistniałym incydencie. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych nawyków i wzorców ruchowych. Daje jednocześnie możliwość wykorzystania plastyczności układu nerwowego do odzyskania utraconych funkcji i odzyskania sprawności.

Program leczenia:
- pozycje ułożeniowe
- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia wspomagane
- ćwiczenia czynne
- ćwiczenia oporowe
- pionizacja
- reedukacja chodu
- nauka czynności dnia codziennego
- ćwiczenia z zastosowaniem metod leczniczych np.NDT Bobath, PNF

Cele programu:
- zapobieganie przykurczom, zesztywnieniom, odleżynom, powikłaniom układowym, nieprawidłowym wzorcom ruchowym
- unikanie niepożądanych kompensacji
- kształtowanie pamięci ruchowej
- odzyskiwanie sprawności funkcjonalnej
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia upadku
- usamodzielnienie pacjenta